Shalimar Link Road MughalPura
MughalPura
Lahore
Pakistan
www.shalamarhospital.org.pk/
042-111-205-205
Hospital,medicine,health

Map