Datar Dental Clinic & Lab

D-582 - Near Baldia Hospital, Korangi No. 2, Karachi, Pakistan.
Karachi
Karachi
Pakistan
+92-21-35070617
Datar Dental Clinic & Lab Karachi

Map